Kleine lening aanvragen

Snel een lening afsluiten

Een kleine lening aanvragen gaat doorgaans vrij eenvoudig.. Dit indien je een minilening wilt aanvragen. Een minilening kom je tegen onder verschillende benamingen. Zo wordt het ook wel een flitskrediet of mini lening genoemd. 

Wat is een kleine lening?

Klein is geen objectief begrip.Een klein bedrag kan voor de een bijvoorbeeld 100 euro zijn en voor een ander 1000 euro. Op het gebied van minileningen wordt er uitgegaan van maximaal 1500 euro. 

Leningen van meer dan 1500 euro worden niet verstrekt door flitskrediet aanbieders. Wil je een minilening aanvragen dan dien je hier dus rekening mee te houden. Voor grotere bedragen kan je kijken naar andere lening vormen, zoals een doorlopende krediet of persoonlijke lening.

Hoe snel kan ik geld lenen?

Een voordeel van een kleine lening is dat je snel over het geld kan beschikken. Er wordt naar gestreefd dat je binnen 24 uur geld op je rekening hebt staan. Om dit te realiseren is het aanvraagproces zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Je kan dit geheel online doen en er komt geen papierwerk aan te pas. Bewijzen van inkomen of een vaste dienstbetrekking hoef je niet te overleggen.

De looptijd van een kleine lening

Deze is doorgaans vrij kort. De minimale termijn is 30 dagen en de maximale termijn is 90 dagen. Na afloop van deze termijn dien je de lening weer terug te betalen inclusief de verschuldigde rente. 

Geld lenen zonder BKR toetsing

Een kleine lening wordt over het algemeen eenvoudig verstrekt. Het s een vorm van geld lenen zonder bkr toetsing.

Aan de ene kant wordt de lening niet opgenomen in het BKR register en aan de andere kant wordt er ook geen toetsing uitgevoerd. Een negatieve BKR registratie houdt dus niet in dat je  niet in aanmerking kan komen voor een kleine lening.

Hoeveel rente betalen?

Geld lenen zonder BKR toetsing betekent wel dat je een hoge rente dient te betalen. Deze is voor een minilening bijna 14%. Dit is aanzienlijk hoger dan je dient te betalen voor bijvoorbeeld een doorlopend krediet of persoonlijke lening.

De garantstelling

In plaats van een BKR toetsing wordt er bij het afsluiten gevraagd om een garantstelling. Een garantsteller is iemand die de verantwoordelijkheid neemt voor het terugbetalen van de lening, indien je dit zelf niet op tijd doet.

Dit kan iemand zijn uit jouw vriendenkring of een familielid. Eventueel heb je ook de mogelijkheid een garantsteller aan te vragen via de verstrekker van  de minilening. In dat geval zijn daar wel kosten aan verbonden. En deze kosten kunnen behoorlijk oplopen. Om deze kosten te vermijden zou je dus zelf op zoek moeten gaan naar een garantsteller. 

Welke bedrijven verstrekken een kleine lening?

Dit zijn de flitskrediet aanbieders zoals bijvoorbeeld Ferratum en Saldodipje. Dit zijn onderdelen van buitenlandse banken die op de Nederlandse markt actief zijn. Zij zijn niet in het bezit van een vergunning van de AFM. Omdat het geen Nederlandse bedrijven zijn hebben zij niet deze verplichting.

 

Snel een lening afsluiten

Snel een lening afsluiten

Een lening aanvragen wordt tegenwoordig steeds lastiger. En snel een lening afsluiten is helemaal lastig. Banken en andere kredietverstrekkers zijn terughoudend in het verstrekken van een lening. Er worden behoorlijk wat voorwaarden gesteld waaraan je dient te voldoen. En voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan wordt er geen lening verstrekt. Dan dien je jezelf te wenden tot geld lenen zonder bkr toetsing.

Hoe kan je snel geld lenen?

En indien je snel geld nodig hebt dan kan dit uitermate vervelend zijn. Zeker als je geld nodig hebt voor iets dringends zoals bijvoorbeeld voor een reparatie aan een wasmachine of auto.

Een minilening is een lening die je wel snel kan afsluiten. En bovendien worden er geen strikte voorwaarden gesteld aan het verstrekken van een dergelijke lening. Omdat je deze lening snel kunt afsluiten en omdat je bovendien erg snel geld op je rekening hebt staan worden deze leningen ook wel flitskredieten genoemd.

Er is wel een nadeel verbonden aan geld lenen zonder bkr toetsing. En dat is de rente die je dient te betalen. Deze is doorgaans behoorlijk wat hoger dan wat je bij andere leningen ziet. Daarnaast kan je ook geen grote bedragen lenen en dien je het bedrag ook weer binnen uiterlijk 90 dagen terug te betalen.

Waar kan ik snel een lening afsluiten?

De verstrekkers van minileningen richten zich dan ook op mensen die direct over geld willen beschikken en dit geld niet al te lang nodig hebben. Het is ter overbrugging van een korte periode. Wordt bijvoorbeeld jouw salaris pas over een paar weken gestort maar heb je nu het geld nodig, Dat is een typisch voorbeeld van een situatie dat er een beroep wordt gedaan op een kleine lening.

Een dergelijke lening kan je niet bij een bank afsluiten. Daarvoor moet je zijn bij bedrijven zoals Saldodipje en  Ferratum. Zij hebben zich specifiek toegelegd op het verstrekken van kleine leningen met korte looptijden.

Eenvoudig online aanvragen

Een aanvraag kan je eenvoudig online indienen. De doorlooptijd van het beoordelen van een aanvraag is erg kort. Doordat er bij geld lenen zonder bkr toetsing geen bkr controle wordt uitgevoerd wordt er al snel een aantal werkdagen bespaart. 

Wel is het zo dat de aanvraag intern door kredietspecialisten wordt beoordeeld. Het is dus niet zo dat iedereen klakkeloos een lening kan afsluiten.

Garantstelling

Een ander kenmerk voor het aanvragen van een snelle en kleine lening is de garantiestelling. Je dient iemand aan te dragen die garant wil staan voor het terugbetalen van de lening. Indien je niemand in jouw vriendenkring of binnen jouw familie kent die dit wil doen, dan kan je eventueel ook garantstelling via de flits kredietaanbieder aanvragen. Hier zijn dan echter wel extra kosten aan verbonden die behoorlijk kunnen oplopen.

Op onze website vind je alleen informatie. Je kan hier geen lening aanvragen of een advies inwinnen.