Hoe ontvang je een hogere spaarrente?

Hoe ontvang je een hogere spaarrente

De rente is nu al lange tijd historisch laag. En deze wordt alleen nog maar lager. Het betalen voor geld op een bankrekening en zelfs een spaarrekening is niet langer onrealistisch. Zijn er nog mogelijkheden om een hogere spaarrente te ontvangen voor jouw geld?

Termijndeposito`s en rente

Het was altijd zo, dat door je geld vast leggen op een termijndeposito, dat je een hogere spaarrente kon ontvangen. Maar zelfs de rente op een lange termijndeposito is ontzettend laag, al ontvang je nog wel een iets hogere spaarrente. Daarnaast ben ik zelf van mening dat het op dit moment niet echt interessant is om geld lang vast te zetten. Hetgeen je hiervoor ontvangt is gewoonweg veel te laag.

Mocht de rente onverwachts toch gaan stijgen, dan kan je hiervan niet profiteren, indien je jouw geld lang hebt vastgezet. Het is waarschijnlijk niet realistisch dat dit op korte termijn gaat gebeuren, maar je weet maar nooit. Economische ontwikkelingen kunnen snel gaan en zijn bovendien erg onvoorspelbaar.

Beleggen voor een hoger rendement

Wil je een hoger rendement, dan kom je al gauw uit op het beleggen in bijvoorbeeld aandelen. Maar hier komt altijd een risico om de hoek kijken. Er is niemand die kan voorspellen wat de beurs in de toekomst gaat brengen.

Wat gaat de beurs de komende jaren brengen?

Zelf ben ik van mening dat er zoveel onzekerheden zijn dat beleggen in aandelen best wel risicovol is. Er zijn bijvoorbeeld behoorlijk wat economen die een nieuwe crisis voorspellen. En met de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten, de onrust in verschillende landen, denk ik dat deze economen best wel eens gelijk kunnen krijgen. 

Dit is echter mijn mening. Vraag je iemand anders, dan zou die persoon er een geheel andere visie op na kunnen houden.

Een nieuwe trend op financieel gebied

Een nieuwe trend die sterk in opkomst is, is het uitlenen aan geld aan particulieren. Hiervoor zijn er een aantal relatief nieuwe start-ups die zich toeleggen op het verstrekken van een particuliere lening.

Het idee is eigenlijk een beetje gekopieerd van Uber en Airbnb. Door het uitschakelen van tussenpersonen kunnen er veel kosten worden bespaard. En niet alleen kosten, want deze tussenpersonen maken doorgaan ook hoge winsten. 

Dit voordeel, wat deze nieuwe bedrijven op het gebied van het verstrekken van een particuliere lening behalen, wordt grotendeels aan de consument teruggegeven. 

Aan de ene kant krijgt iemand die op deze manier zijn geld uitleent aan een particulier een hogere rente. Degene die op deze manier geld leent hoeft bovendien minder rente te betalen. Een klassiek voorbeeld van een win win situatie.

Hiermee wordt het verdienmodel van banken en andere financiele instellingen doorbroken. Ondanks dat zij bijna geen rente hoeven te betalen voor het geld wat bij hen wordt gestald, brengen zij nog steeds hoge rentes in rekening. De rente die voor een minilening of door creditcard maatschappij wordt bereken bedraag bijna 14%. Een lening zonder BKR controle blijft gewoonweg erg duur.

Is een particuliere lening niet erg risicovol?

Tot op heden zijn de resultaten die bedrijven zoals Lender Spender hebben behaald erg goed te noemen. Zij hanteren dan ook erg strikte voorwaarden bij het verstrekken van een lening aan een particulier. 

Dat moeten zij natuurlijk ook wel. Want indien mensen hun geld niet terugkrijgen dan is het snel afgelopen met deze nieuwe bedrijven die zich hierop toeleggen.

Naast de voorwaarden die worden gesteld bij het verstrekken van een lening, wordt een bedrag dat door een particulier wordt ingelegd verdeeld over veel verschillende leningen. Hierdoor vindt er een risicospreiding plaats. Mocht er onverhoopt een lening niet worden terugbetaald, dan is de impact hiervan niet al te groot.  

Lenen en de BKR registratie

Lenen en de BKR registratie

Je ontkomt er bijna  niet meer aan wanneer je een lening wilt aanvragen. En zelfs als je bijvoorbeeld een tv of een nieuw bankstel op afbetaling wilt kopen. Waar ik hier naar verwijs is de BKR controle en de daarbij samenhangende BKR registratie. Snel geld lenen zonder BKR en papierwerk wordt steeds lastiger. Ook bij bijvoorbeeld het aanvragen van een creditcard wordt er een controle uitgevoerd. Dit geldt overigens niet bij het aanvragen van een prepaid creditcard.

Waarom wordt er een BKR controle uitgevoerd?

Het bureau krediet registratie is in het leven geroepen om mensen te beschermen tegen een teveel aan leningen. Als je teveel geld leent dan kan dit op den duur leiden tot financiële problemen. Want zoals je overal hoort, geld lenen kost geld. En daar is geen woord aan gelogen. 

Wanneer je geld gaat lenen omdat je een geldtekort hebt, dan dien je ook nog eens rente te gaan betalen over het bedrag wat je hebt geleend. En dat komt bovenop het bedrag aan aflossing wat je bent verschuldigd. 

En als je toch al een tekort aan geld had, dan kunnen deze extra lasten het nog zwaarder maken.

Het nut van het BKR  voor kredietverstrekkers

Voor een kredietverstrekker heeft het register echter ook een groot voordeel. Zij kunnen op die manier eenvoudig de kredietwaardigheid van iemand bekijken. Dit is iets wat bijna uniek is Nederland en wat niet veel landen hebben ingevoerd. Snel geld lenen zonder BKR en papierwerk is dan ook iets wat alleen van toepassing is in Nederland.

Heb je een negatieve BKR registratie?

Een negatieve BKR registratie loop je op door het niet of te laat terugbetalen van een eerder aangegane lening, of omdat je teveel leningen hebt afgesloten. Een teveel aan leningen wordt in dit geval afgezet tegen jouw inkomen. 

Heb je een hoog inkomen dan zullen een paar leningen niet zo snel een probleem opleveren, dan wanneer je bijvoorbeeld het minimum inkomen verdient.

Het in het bezit zijn van een negatieve BKR registratie betekent echter wel dat het ontzettend lastig zal zijn om  een lening af te sluiten. Bij bijna alle kredietverstrekkers is dit een rode vlag en er wordt maar zelden van afgeweken.

Consumentenbescherming is een goede zaak

Aan de ene kant is het een goede zaak dat mensen hiertegen worden beschermd. Denk bijvoorbeeld aan Amerika waar mensen soms onbeperkt kunnen lenen en daardoor zwaar in de problemen komen. Zo erg zelfs dat huizen van mensen zonder pardon door een bank worden verkocht.

Heb je echter snel geld nodig voor een dringende reden, dan kan het wel uitermate vervelend zijn. Snel geld lenen zonder BKR en papierwerk kan je in een dergelijk eigenlijk uitsluitend doen via een minilening. 

Het bedrag wat je op die manier kan lenen is echter beperkt. Deze leningen zijn er om jou snel een paar honderd euro te lenen die je vervolgens ook nog weer eens snel dient terug te betalen. Maar het kan wel uitkomst bieden in een situatie dat je echt geen andere oplossing ziet. 

Hoe kan je een kleine lening aanvragen?

Voor het afsluiten van een kleine lening in de vorm van een minilening hoef je de deur niet uit. Je kan dit simpelweg geheel online regelen. Bovendien kost het je slechts een minuut of 5 om een aanvraag in te dienen. Ook is het mogelijk om nog dezelfde dag over jouw geld te beschikken om daarmee jouw acute geldprobleem op te lossen. 

Maar dat is natuurlijk wel tijdelijk want je dient het binnen 60 dagen inclusief de bijkomende rente en kosten weer terug te betalen. 

Kleine lening aanvragen

Snel een lening afsluiten

Een kleine lening aanvragen gaat doorgaans vrij eenvoudig.. Dit indien je een minilening wilt aanvragen. Een minilening kom je tegen onder verschillende benamingen. Zo wordt het ook wel een flitskrediet of mini lening genoemd. 

Wat is een kleine lening?

Klein is geen objectief begrip.Een klein bedrag kan voor de een bijvoorbeeld 100 euro zijn en voor een ander 1000 euro. Op het gebied van minileningen wordt er uitgegaan van maximaal 1500 euro. 

Leningen van meer dan 1500 euro worden niet verstrekt door flitskrediet aanbieders. Wil je een minilening aanvragen dan dien je hier dus rekening mee te houden. Voor grotere bedragen kan je kijken naar andere lening vormen, zoals een doorlopende krediet of persoonlijke lening.

Hoe snel kan ik geld lenen?

Een voordeel van een kleine lening is dat je snel over het geld kan beschikken. Er wordt naar gestreefd dat je binnen 24 uur geld op je rekening hebt staan. Om dit te realiseren is het aanvraagproces zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Je kan dit geheel online doen en er komt geen papierwerk aan te pas. Bewijzen van inkomen of een vaste dienstbetrekking hoef je niet te overleggen.

De looptijd van een kleine lening

Deze is doorgaans vrij kort. De minimale termijn is 30 dagen en de maximale termijn is 90 dagen. Na afloop van deze termijn dien je de lening weer terug te betalen inclusief de verschuldigde rente. 

Geld lenen zonder BKR toetsing

Een kleine lening wordt over het algemeen eenvoudig verstrekt. Het s een vorm van geld lenen zonder bkr toetsing.

Aan de ene kant wordt de lening niet opgenomen in het BKR register en aan de andere kant wordt er ook geen toetsing uitgevoerd. Een negatieve BKR registratie houdt dus niet in dat je  niet in aanmerking kan komen voor een kleine lening.

Hoeveel rente betalen?

Geld lenen zonder BKR toetsing betekent wel dat je een hoge rente dient te betalen. Deze is voor een minilening bijna 14%. Dit is aanzienlijk hoger dan je dient te betalen voor bijvoorbeeld een doorlopend krediet of persoonlijke lening.

De garantstelling

In plaats van een BKR toetsing wordt er bij het afsluiten gevraagd om een garantstelling. Een garantsteller is iemand die de verantwoordelijkheid neemt voor het terugbetalen van de lening, indien je dit zelf niet op tijd doet.

Dit kan iemand zijn uit jouw vriendenkring of een familielid. Eventueel heb je ook de mogelijkheid een garantsteller aan te vragen via de verstrekker van  de minilening. In dat geval zijn daar wel kosten aan verbonden. En deze kosten kunnen behoorlijk oplopen. Om deze kosten te vermijden zou je dus zelf op zoek moeten gaan naar een garantsteller. 

Welke bedrijven verstrekken een kleine lening?

Dit zijn de flitskrediet aanbieders zoals bijvoorbeeld Ferratum en Saldodipje. Dit zijn onderdelen van buitenlandse banken die op de Nederlandse markt actief zijn. Zij zijn niet in het bezit van een vergunning van de AFM. Omdat het geen Nederlandse bedrijven zijn hebben zij niet deze verplichting.

 

Snel een lening afsluiten

Snel een lening afsluiten

Een lening aanvragen wordt tegenwoordig steeds lastiger. En snel een lening afsluiten is helemaal lastig. Banken en andere kredietverstrekkers zijn terughoudend in het verstrekken van een lening. Er worden behoorlijk wat voorwaarden gesteld waaraan je dient te voldoen. En voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan wordt er geen lening verstrekt. Dan dien je jezelf te wenden tot geld lenen zonder bkr toetsing.

Hoe kan je snel geld lenen?

En indien je snel geld nodig hebt dan kan dit uitermate vervelend zijn. Zeker als je geld nodig hebt voor iets dringends zoals bijvoorbeeld voor een reparatie aan een wasmachine of auto.

Een minilening is een lening die je wel snel kan afsluiten. En bovendien worden er geen strikte voorwaarden gesteld aan het verstrekken van een dergelijke lening. Omdat je deze lening snel kunt afsluiten en omdat je bovendien erg snel geld op je rekening hebt staan worden deze leningen ook wel flitskredieten genoemd.

Er is wel een nadeel verbonden aan geld lenen zonder bkr toetsing. En dat is de rente die je dient te betalen. Deze is doorgaans behoorlijk wat hoger dan wat je bij andere leningen ziet. Daarnaast kan je ook geen grote bedragen lenen en dien je het bedrag ook weer binnen uiterlijk 90 dagen terug te betalen.

Waar kan ik snel een lening afsluiten?

De verstrekkers van minileningen richten zich dan ook op mensen die direct over geld willen beschikken en dit geld niet al te lang nodig hebben. Het is ter overbrugging van een korte periode. Wordt bijvoorbeeld jouw salaris pas over een paar weken gestort maar heb je nu het geld nodig, Dat is een typisch voorbeeld van een situatie dat er een beroep wordt gedaan op een kleine lening.

Een dergelijke lening kan je niet bij een bank afsluiten. Daarvoor moet je zijn bij bedrijven zoals Saldodipje en  Ferratum. Zij hebben zich specifiek toegelegd op het verstrekken van kleine leningen met korte looptijden.

Eenvoudig online aanvragen

Een aanvraag kan je eenvoudig online indienen. De doorlooptijd van het beoordelen van een aanvraag is erg kort. Doordat er bij geld lenen zonder bkr toetsing geen bkr controle wordt uitgevoerd wordt er al snel een aantal werkdagen bespaart. 

Wel is het zo dat de aanvraag intern door kredietspecialisten wordt beoordeeld. Het is dus niet zo dat iedereen klakkeloos een lening kan afsluiten.

Garantstelling

Een ander kenmerk voor het aanvragen van een snelle en kleine lening is de garantiestelling. Je dient iemand aan te dragen die garant wil staan voor het terugbetalen van de lening. Indien je niemand in jouw vriendenkring of binnen jouw familie kent die dit wil doen, dan kan je eventueel ook garantstelling via de flits kredietaanbieder aanvragen. Hier zijn dan echter wel extra kosten aan verbonden die behoorlijk kunnen oplopen.

Op onze website vind je alleen informatie. Je kan hier geen lening aanvragen of een advies inwinnen.